Marketing i Comunicació

En un entorn altament dinàmic com l'actual, la competitivitat de les empreses ve determinada per la seva ràpida adaptació al medi i la seva capacitat d'innovació. La constant evolució dels mercats, el progrés tecnològic i la presència d'una competència cada vegada més global imposen a les empreses la necessitat de crear béns i serveis, detectar noves oportunitats de negoci, accedir a mercats emergents i innovar en els serveis al client.

Llegir més ...

Six Sigma

Six Sigma és un sistema de gestió que permet augmentar l'eficiència dels processos reduint els defectes, estudiant les veritables causes arrel dels problemes complexos.

Llegir més ...