formacio cat

Marketing i Comunicació

En un entorn altament dinàmic com l'actual, la competitivitat de les empreses ve determinada per la seva ràpida adaptació al medi i la seva capacitat d'innovació. La constant evolució dels mercats, el progrés tecnològic i la presència d'una competència cada vegada més global imposen a les empreses la necessitat de crear béns i serveis, detectar noves oportunitats de negoci, accedir a mercats emergents i innovar en els serveis al client.

tree-426264 640

Assolir aquests objectius és possible gràcies a la renovació de valors i al desenvolupament d'una relació estable, de confiança, personalitzada i segura amb el consumidor.

En aquest context, l'èxit de l'empresa radica que productes que comercialitza satisfacin les necessitats d'uns consumidors cada vegada més exigents, més ben informats, més connectats que mai a Internet, conscienciats amb els problemes mediambientals i preocupats per aspectes relacionats amb la qualitat, la salut, la superació personal i el reconeixement social.

Tot això suposa un repte important per a l'empresa i fa indispensable una eficaç estratègia de màrqueting, en la qual la comunicació exerceix un paper fonamental.


Amb la ràpida evolució digital, la comunicació online ha abandonat els límits de la web cap a noves plataformes i suports. Les empreses necessiten professionals actualitzats capaços de respondre a aquests nous reptes. Amb el Màster en Comunicació i Màrqueting Digital, per obtenir una completa visió per liderar un projecte digital i dominar totes les seves disciplines com a llenguatge i negoci web, e-màrqueting i tecnologia.

GLOBALITY t'ofereix una implementació integrada, exigent i pràctica per assolir nous objectius empresarials i entendre oportunitats de negoci en línia cada vegada més dinàmiques.

GLOBALITY és capaç de liderar campanyes de màrqueting en línia i comunicació digital però en el marc de flexibilitat que ofereix el nostre sistema de treball, en el que el nostre client és la màxima prioritat.