Avís legal

Avís legal

GLOBALITYTIC.COM és la propietària dels noms de domini i pàgines d'Internet a les que s'accedeix des del domini GLOBALITYTIC.COM així com els demés dominis registrats al seu nom.

En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa que GLOBALITYTIC.COM és una entitat comercial a nom de TONI RAMIREZ GARCIA amb NIF 52213658R i adreça fiscal a C/ Sínia de les Vaques, 9 - 08800 -VILANOVA I LA GELTRÚ - BARCELONA.

La informació continguda en aquest web és la vigent a la data de la darrera actualització.

L'accés al web de GLOBALITYTIC.COM i la informació relativa a qualsevol dels serveis que conté comporta la submissió i l'acceptació de les condicions previstes en el present Avís legal.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada per GLOBALITYTIC.COM sota els criteris de la bona fe, respectar en tot cas els principis d'ús generalment acceptats i no contravenir l'ordre públic ni la legislació vigent.

La informació continguda en aquest web és la vigent a la data de la darrera actualització.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte als punts següents:

S'autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut del web només si es compleixen les condicions següents:

Que sigui compatible amb les finalitats del web.

Que es realitzi amb l'ànim exclusiu d'obtenir la informació continguda per a l'ús personal i privat. Se'n prohibeix expressament la utilització amb finalitats comercials o per a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o descompilació de la totalitat o de part dels continguts d'aquest lloc web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de GLOBALITYTIC.COM

Que cap dels continguts relacionats amb el web no siguin modificats de cap manera.

Que cap gràfic, icona o logotip/imatge corporatius disponibles al web siguin utilitzats, copiats o distribuïts separadament del text.

GLOBALITYTIC.COM rebutja la responsabilitat que es derivi del mal ús dels continguts i es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar en qualsevol moment la informació continguda en el web i, si escau, pot limitar o no permetre l'accés a la informació sense previ avís, especialment quan sorgeixin dificultats tècniques que a criteri de GLOBALITYTIC.COM disminueixin o anul•lin els nivells de seguretat estàndards adoptats per al bon funcionament.

Els drets de propietat intel•lectual del lloc web GLOBALITYTIC.COM, el codi font, el disseny, l'estructura de navegació, les bases de dades i els diferents elements que conté són de titularitat de GLOBALITYTIC.COM i és a qui li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

La informació difosa al web és titularitat de GLOBALITYTIC.COM i dels seus autors i tenen la consideració d'obres protegides de conformitat amb les disposicions del Reial decret 1/1996, del 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel•lectual, i resulten igualment d'aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

GLOBALITYTIC.COM rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquest web i, per tant, no elaborada per GLOBALITYTIC.COM o no publicada amb el seu nom. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en llocs web de terceres persones connectades per enllaços amb les pàgines web de GLOBALITYTIC.COM

GLOBALITYTIC.COM no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al web o al contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. GLOBALITYTIC.COM s'ocuparà de totes aquelles feines per corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar els continguts, sempre que no apareguin causes que ho facin impossible o siguin de difícil execució, i tan aviat com tingui notícia dels errors, les desconnexions o la falta d'actualització en els continguts.

Tant l'accés al web com l'ús no consentit que es pugui fer de la informació que s'hi conté és de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari que el realitzi. GLOBALITYTIC.COM no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d'aquest accés o ús.

GLOBALITYTIC.COM no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar en el sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents que s'hi emmagatzemen, com a conseqüència de:

La presència de virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web.

Un mal funcionament del navegador o de l'ús de les versions no actualitzades. L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i amb aquest Avís legal. L'usuari s'abstindrà en tot moment d'utilitzar qualsevol de les informacions o serveis amb finalitats il•lícites, prohibides o lesives per als interessos de tercers.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda en aquest web i que es realitzi sense l'autorització de GLOBALITYTIC.COM és una infracció que castiga la legislació vigent.

En compliment al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que vostè ens faciliti seran incorporades a un fitxer del que és responsable TONI RAMIREZ GARCIA que està registrat a la Agencia Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de gestionar la prestació de serveis encomanada i, eventualment, enviar-li informació comercial i publicitària sobre els nostres serveis que considerem que pugui resultar-li d'interès. Les seves dades personals seran objecte de tractament per part del personal de la Companyia que així ho requereixi en funció del seu lloc de treball.

L'informem que en cas de no voler formar part del nostre fitxer té trenta (30) dies de termini per manifestar la seva negativa al tractament i cessió de les seves dades, advertint-li que de no pronunciar-se s'entendrà que consent.

Vostè podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment i exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades enviant una sol•licitud per escrit juntament amb una fotocopia del DNI a GLOBALITYTIC.COM al seu domicili social .________________________________________