formacio cat

Medi Ambient

GLOBALITY TIC està formada per un ampli grup de professionals de contrastada experiència en el desenvolupament de projectes sostenibles. Els nostres experts estan especialitzats en la creació, coordinació i gestió de projectes d'educació ambiental, en els quals l'objectiu és actuar a nivell de coneixements, actituds i aptituds.
El programa de GLOBALITY TIC integra tant la planificació i disseny de programes ambientals, com la seva execució directa.

Programes d'educació ambiental

Direcció i gestió de centres d'educació ambiental

LEAN THINKING ENVIRONMENT

Eficiència energètica

Formació