Marketing i Comunicació

En un entorn altament dinàmic com l'actual, la competitivitat de les empreses ve determinada per la seva ràpida adaptació al medi i la seva capacitat d'innovació. La constant evolució dels mercats, el progrés tecnològic i la presència d'una competència cada vegada més global imposen a les empreses la necessitat de crear béns i serveis, detectar noves oportunitats de negoci, accedir a mercats emergents i innovar en els serveis al client.

Llegir més ...