formacio cat

TIC (Tecnologies de la informació i la comunicació)

GLOBALITY TIC és un proveïdor de solucions i serveis TIC d'alt valor afegit amb experiència en sectors industrials, comerç, professionals i administració pública.

La gran flexibilitat i capacitat de GLOBALITY TIC amb el seu model de negoci garanteix al nostres clients una gestió TIC de qualitat i adaptada a les seves necessitats.
En aquest marc de treball GLOBALITY TIC és un proveïdor integral de serveis TIC i serveis col•laterals relacionats :

Sistemes d'Informació

Desenvolupament, implantació, manteniment i gestió d'aplicacions de Front i Back-Office, Consultoria Tecnològica, Solucions de Mobilitat, Integració de Sistemes i Implementació d'estratègies Open Source.

Gestió Tecnològica

Serveis de Consultoria i assessoria Tecnològica optimitzats al model de negoci dels nostres clients. Globality Integral i Globality Funcional.

Serveis d'Outsourcing

Reducció de costos mitjançant l'optimització del manteniment de les aplicacions del seu negoci. Serveis de Manteniment de Xarxes,etc. Oferim  millors nivells de servei, amb major connectivitat i flexibilitat per afrontar les necessitats personalitzades canviants del negoci incrementant la productivitat i la competitivitat dels nostres clients.

Solucions ERP/CRM

Projectes d'implementació d'ERP/CRM, consultoria. GLOBALITY TIC disposa d'una metodologia de gestió de projectes i d'un coneixement profund del model de negoci del seus clients  per maximitzar l'ús de la funcionalitat del Software de Gestió ERP/CRM

Solucions E-Business (E-commerce, B2B, B2C)

GLOBALITY TIC ofereix serveis de consultoria E-Business  i E-Commerce amb professionals multidisciplinars especialitzats en aportar solucions a l'entorn online. Per cubrir les necessitats dels nostres clients estem al dia, actualitant els nostres serveis amb dinamisme.

LOPD i LSSICE

Adequació i actualització a la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD 15/1999) i a la Llei de Servies de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, lleis d'obligat compliment per a totes les empreses, oferint un servei integral de consultoria.

Trasllats tècnics

Serveis de desinstal•lació, transport, instal•lació i configuració de CPD's (centres de processament de dades), equipament informàtic, vídeo i àudio.